Mediateket

Mediatekets öppettider:

8.30-16.00 dagligen. När Åsa inte är på plats går det bra att låna och/eller återlämna på egen hand. Skulle dörren vara låst är det bara att be någon låsa upp den.

Om mediateket:

Västra Hamnens skola har sedan 16/17 sina digitala resurser samlade under mediatekets tak.

Mediateket kommer att att tillhandahålla digitala och kompensatoriska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd samt support och utbildning till både personal och elever.

Syftet med mediateket är att eleverna lättare och snabbare ska få tillgång till adekvat stöd i sin kunskapsutveckling när resurserna finns samlade på en plats rent geografiskt. Mediateket ska vara en pedagogisk resurs för skolan under större delen av den tid som elever befinner sig i skolan, även efter det att skoldagen tagit slut för att på så sätt även kunna främja den fria tidens lärande för elever i och utanför fritidshemsverksamheten.