Mediateket

Mediatekets öppettider:

8.30-16.00 dagligen.

Ibland är Åsa dock ute på uppdrag i klassrum och då behöver en personal följa med och låsa upp Mediateket och närvara vid sina elevers in- och utlåning.

Om mediateket:

Västra Hamnens skola har sedan 16/17 sina digitala resurser samlade under mediatekets tak.(Skolans bokningsbara datorvagnar är dock inte kopplade till mediateket.)

Mediateket kommer att att tillhandahålla digitala och kompensatoriska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd samt support och utbildning till både personal och elever.

Syftet med mediateket är att eleverna lättare och snabbare ska få tillgång till adekvat stöd i sin kunskapsutveckling när resurserna finns samlade på en plats rent geografiskt. Mediateket ska vara en pedagogisk resurs för skolan under större delen av den tid som elever befinner sig i skolan, även efter det att skoldagen tagit slut för att på så sätt även kunna främja den fria tidens lärande för elever i och utanför fritidshemsverksamheten.


Följ Mediatekets blogg: https://vastrahamnensmediatek.wordpress.com/