Om skolan

Västra Hamnens skola


• Ligger i ett område som växer och fler elever ska få plats på vår skola

• Elever från åk 4-9

• Ca 530 elever

• 11 klasser i åk 4-6 och 10 klasser i åk 7-9 samt en förberedelsegrupp för elever i åk 7-9

• Ca 60 personal

• Utbildad personal och behöriga och legitimerade lärare

• Idrottshall vid Stapelbäddsskolan

• Elevhälsa och likabehandlingsteam

• Skolan har också ett fritidshem

Mer information om skolans mål, värdegrund, elevhälsa, fritidshem och formulär för klagomål eller beröm finns på: