Om skolan


Västra Hamnens skola är fr. o. m. läsåret 16/17 en skola med elever från åk 4-9. Skolan har också ett fritidshem. Skolan har ca 490 elever. Mer information finns på Västra Hamnens skola.


Vårt fokus för läsåret är att öka elevernas lust att lära:

-genom mentorskap och relationer

-genom lärandet med fokus på inre motivation, mindset, utmaningar och ansträngning

-genom effektiv återkoppling på vetenskaplig grund

-genom ett vetenskapligt förhållningssätt.