Om skolan


Västra Hamnens skola är fr. o. m. läsåret 16/17 en skola med elever från åk 4-9 med cirka 520 elever. Skolan har också ett fritidshem. Mer information om skolans mål, värdegrund, elevhälsa, fritidshem och formulär för klagomål eller beröm finns på Västra Hamnens skola. malmo.se.


Vårt fokus för läsåret är att öka elevernas lust att lära:

-genom mentorskap och relationer

-genom lärandet med fokus på inre motivation, mindset, utmaningar och ansträngning

-genom effektiv återkoppling på vetenskaplig grund

-genom ett vetenskapligt förhållningssätt.