Sjukanmälan/Skola24

Telefon:

0515 777 000 svenska

0515 777 001 English

Internet: Skola24

I skola24 kan ni:

1) se ert barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport)

2) trycka på knappen ”Attestera” och meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro

3) göra sjukanmälan direkt via Internet för heldag- eller halvdagsfrånvaro.

För att anmäla frånvaro enstaka lektioner vänder ni er till elevens mentor som för in det i Skola24.

Har ni inget Skola24 konto? Klicka på nedanstående länk, fyll i och lämna till elevens mentor.

https://komin.malmo.se/download/18.1b6aadaf15a77c919cb315b4/1503476983484/Blankett_Best%C3%A4lla+Skola24-konto+f%C3%B6r+v%C3%A5rdn.havare+2017-01-23.pdf#search='blankett+skola24'

Nedan finner ni en manual för hur ni aktiverar ert Skola24 konto efter att er ansökan blivit hanterad.

Skola24 finns också som mobilapp där ni kan frånvaroanmäla hel eller del av dag.

aktivera skola24.pdf