Skolråd

Här hittar ni de senaste protokollen från skolrådet Västra hamnen skola.

Minnesanteckningar Skolrådet 171130.pdf
Minnesanteckningar skolrådet 170928.pdf
Minnesanteckningar Skolråd 170302.pdf
Skolråd 170511.pdf