Skoltidningen

Vi har en egen digital skoltidning. Den drivs av två redaktioner, en för mellanstadiet och en för högstadiet. Redaktionernas arbete drivs av eleverna själva under ledning av Åsa Linde (bibliotek och it) och Helga Boström (lärare i svenska). Redaktionerna har möte en gång i veckan och vid ett par tillfällen per termin har redaktionerna längre stormöten. Det går att både dela och kommentera artiklarna som publiceras, men kommentarerna modereras innan de släpps fram.