Fritids

Hej alla barn och vårdnadshavare! Det är äntligen dags för ett nytt läsår och nya möjligheter på fritids.

Detta läsår är vi både ny och gammal personal i fritidsteamet. Våra nya stjärnskott heter Jeanette ”Nettan” som är vår nya fritidspedagog, samt Neil som är vår nya elevassistent. De gamla men fortfarande tindrande stjärnorna är Sofie (fritidspedagog), Beatrice (fritidspedagog) samt Christin ”Tin” som är elevassistent. Alla fritidspedagoger har även ett ämne de undervisar i under skoltid, men huvuduppdraget ligger i fritidshemmet.

Vi ser fram emot en termin fylld av skapandelust, glädje, gemenskap och nya utmaningar.

På Västra Hamnens fritidshem är vår gemensamma vision att på olika sätt förankra och synliggöra lärandet som sker i fritidshemmet med de styrdokument som vi förhåller oss till. Vi utgår ifrån fritidshemmets kapitel (kapitel 4 i Lgr11) och vi planerar aktiviteter och workshops utifrån dess centrala innehåll som är:

  • Språk och kommunikation
  • Natur och samhälle
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi lägger även stort engagemang på att arbeta med värdegrund, social utveckling och att barnen blir medvetna om sig själva och sin omvärld.

Hoppas vi ses!


Med vänliga hälsningar

Beatrice, Nettan, Neil, Sofie och Tin

Hej och välkomna till Västra Hamnens fritidshem