Skolledningen informerar

Informationsbrev till alla vårdnadshavare med barn på Västra hamnens skola - utskick 190311.pdf
Information till vårdnadshavare och elever med anledning av branden - uppdaterad information 190107
Brev inför julavslutningen 2018

Här hittar ni innevarande läsårs informationsbrev:

Här nedan hittar ni föregående läsårs informationsbrev:

Informationsbrev till alla vårdnadshavare med barn på Västra hamnens skola - utskick 190311.pdf
Information till medarbetare, vårdnadshavare och elever 190115