Skolledningen informerar

Information till vårdnadshavare med barn på Västra hamnens skola - inför läsåret 19-20 (002).pdf

Här hittar ni innevarande läsårs informationsbrev:

Här nedan hittar ni föregående läsårs informationsbrev:

Informationsbrev till alla vårdnadshavare med barn på Västra hamnens skola - utskick 190311.pdf
Information till medarbetare, vårdnadshavare och elever 190115